Linux’da dosya sıkıştırma ve açma işlemleri nedir? SSH komutları

Yazan: admin
0 Yorum 4 dakika okuma süresi

Linux’da dosya sıkıştırma ve açma işlemleri için birkaç farklı komut kullanılabilir.

gzip ile sıkıştırma ve açma yöntemi

Dosya sıkıştırmak için:

gzip -9 dosya

Belirttiğiniz dosya’yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.gz haline getirir.

Dosya açmak için:

gunzip dosya.gz

gzip ile sıkıştırılmış dosya.gz dosyasını dosya olarak açar.

bzip2 ile sıkıştırma ve açma yöntemi

Dosya sıkıştırmak için:

bzip2 dosya

Belirtilen dosya’yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.bz2 haline getirir. Çoğunlukla gzip’den daha iyi sıkıştırır.

Dosya açmak için:

bunzip2 dosya.bz2

tar ile depolanmış dosya.tar dosyasını dosya olarak açar.

tar.gz ile sıkıştırma ve açma yöntemi

Dosya sıkıştırmak için:

tar -zcvf dosya.tar.gz klasor1 klasor2 dosya

Belirtilen klasor ve/veya dosya’ları dosya.tar dosyası haline getirir ve ardından gzip ile sıkıştırıp dosya.tar.gz haline getirir.

Dosya açmak için:

tar -zxvf dosya.tar.gz

İsmi dosya.tar.gz gibi belirtilen sıkıştırılmış arşiv dosyasını bulunulan klasör’e açar. Uzantısı .tar.gz olan dosyalardan başka .tgz olan dosyaları da açar.

Dosyayı farklı klasör’e açmak için

tar -zxvf dosya.tar.gz -C klasor

Sıkıştırılmış dosya.tar.gz dosyasını belirtilen klasor’e açar.

zip ile sıkıştırma ve açma yöntemi

Dosya sıkıştırmak için:

zip -r dosya.zip dosya_yada_klasor

klasor ve/veya dosya’ları sıkıştırır ve dosya.zip haline getirir.

Dosya açmak için:

unzip dosya.zip

zip ile sıkıştırılmış dosya.zip dosyasını dosya olarak açar.

Şifreli dosya açmak için:

unzip -P Şifre dosya.zip

zip ile sıkıştırılmış şifreli dosya.zip dosyasını dosya olarak açar.

rar ile sıkıştırma ve açma yöntemi

Dosya sıkıştırmak için:

rar a -ap dosya.rar dosya_yada_klasor

klasor ve/veya dosya’ları sıkıştırır ve dosya.rar haline getirir.

Şifreli dosya sıkıştırmak için

rar a -ap -p dosya.rar dosya_yada_klasor

klasor ve/veya dosya’ları şifreli olarak sıkıştırır ve dosya.rar haline getirir. Not : Şifreyi iki kez sorar.

Dosya açmak için:

unrar e dosya.rar

rar ile sıkıştırılmış dosya.rar dosyasını dosya olarak açar.

Şifreli dosya açmak için

unrar e -p Şifre dosya.rar

rar ile sıkıştırılmış şifreli dosya.rar dosyasını dosya olarak açar.

DİĞER YÖNTEMLER

  1. tar: Bu komut, birçok dosya veya klasörü bir arşiv dosyasında sıkıştırmak için kullanılır. Ayrıca, sıkıştırılmış bir arşiv dosyasını açmak için de kullanılabilir. Örneğin, tar -czvf dosya.tar.gz dosya1.txt dosya2.txt klasor1/ komutu, dosya1.txt, dosya2.txt ve klasor1 klasörünü dosya.tar.gz adlı bir arşiv dosyasında sıkıştırır. Aynı arşiv dosyasını açmak için ise tar -xzvf dosya.tar.gz komutu kullanılır.
  2. zip: Bu komut, dosyaları ZIP formatında sıkıştırmak ve açmak için kullanılır. Örneğin, zip dosya.zip dosya1.txt dosya2.txt klasor1/ komutu, dosya1.txt, dosya2.txt ve klasor1 klasörünü dosya.zip adlı bir ZIP dosyasında sıkıştırır. Aynı ZIP dosyasını açmak için ise unzip dosya.zip komutu kullanılır.
  3. gzip: Bu komut, tek bir dosyayı GZIP formatında sıkıştırmak ve açmak için kullanılır. Örneğin, gzip dosya.txt komutu, dosya.txt dosyasını dosya.txt.gz adlı bir GZIP dosyasında sıkıştırır. Aynı GZIP dosyasını açmak için ise gzip -d dosya.txt.gz komutu kullanılır.
  4. bzip2: Bu komut, tek bir dosyayı BZIP2 formatında sıkıştırmak ve açmak için kullanılır. Örneğin, bzip2 dosya.txt komutu, dosya.txt dosyasını dosya.txt.bz2 adlı bir BZIP2 dosyasında sıkıştırır. Aynı BZIP2 dosyasını açmak için ise bzip2 -d dosya.txt.bz2 komutu kullanılır.
  5. xz: Bu komut, tek bir dosyayı XZ formatında sıkıştırmak ve açmak için kullanılır. Örneğin, xz dosya.txt komutu, dosya.txt dosyasını dosya.txt.xz adlı bir XZ dosyasında sıkıştırır. Aynı XZ dosyasını açmak için ise xz -d dosya.txt.xz komutu kullanılır.

Bu komutlar, sıkıştırma ve açma işlemlerinin yanı sıra farklı seçeneklerle birlikte kullanılabilirler. Komutların tüm seçeneklerini incelemek için ilgili komutun man sayfasını (man komut_adı) veya yardım sayfasını (`komut_adı –help

You may also like

Yorum Yap

Bu web sitesi, deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Devamı

Hostvac