Linux’da dosya sıkıştırma ve açma işlemleri nedir? SSH komutları

Yazan: admin
0 Yorum 5 dakika okuma süresi

Linux’da dosya sıkıştırma ve açma işlemleri için birkaç farklı komut kullanılabilir.

gzip ile sıkıştırma ve açma yöntemi

Dosya sıkıştırmak için:

gzip -9 dosya

Belirttiğiniz dosya’yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.gz haline getirir.

Dosya açmak için:

gunzip dosya.gz

gzip ile sıkıştırılmış dosya.gz dosyasını dosya olarak açar.

bzip2 ile sıkıştırma ve açma yöntemi

Dosya sıkıştırmak için:

bzip2 dosya

Belirtilen dosya’yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.bz2 haline getirir. Çoğunlukla gzip’den daha iyi sıkıştırır.

Dosya açmak için:

bunzip2 dosya.bz2

tar ile depolanmış dosya.tar dosyasını dosya olarak açar.

tar.gz ile sıkıştırma ve açma yöntemi

Dosya sıkıştırmak için:

tar -zcvf dosya.tar.gz klasor1 klasor2 dosya

Belirtilen klasor ve/veya dosya’ları dosya.tar dosyası haline getirir ve ardından gzip ile sıkıştırıp dosya.tar.gz haline getirir.

Dosya açmak için:

tar -zxvf dosya.tar.gz

İsmi dosya.tar.gz gibi belirtilen sıkıştırılmış arşiv dosyasını bulunulan klasör’e açar. Uzantısı .tar.gz olan dosyalardan başka .tgz olan dosyaları da açar.

Dosyayı farklı klasör’e açmak için

tar -zxvf dosya.tar.gz -C klasor

Sıkıştırılmış dosya.tar.gz dosyasını belirtilen klasor’e açar.

zip ile sıkıştırma ve açma yöntemi

Dosya sıkıştırmak için:

zip -r dosya.zip dosya_yada_klasor

klasor ve/veya dosya’ları sıkıştırır ve dosya.zip haline getirir.

Dosya açmak için:

unzip dosya.zip

zip ile sıkıştırılmış dosya.zip dosyasını dosya olarak açar.

Şifreli dosya açmak için:

unzip -P Şifre dosya.zip

zip ile sıkıştırılmış şifreli dosya.zip dosyasını dosya olarak açar.

rar ile sıkıştırma ve açma yöntemi

Dosya sıkıştırmak için:

rar a -ap dosya.rar dosya_yada_klasor

klasor ve/veya dosya’ları sıkıştırır ve dosya.rar haline getirir.

Şifreli dosya sıkıştırmak için

rar a -ap -p dosya.rar dosya_yada_klasor

klasor ve/veya dosya’ları şifreli olarak sıkıştırır ve dosya.rar haline getirir. Not : Şifreyi iki kez sorar.

Dosya açmak için:

unrar e dosya.rar

rar ile sıkıştırılmış dosya.rar dosyasını dosya olarak açar.

Şifreli dosya açmak için

unrar e -p Şifre dosya.rar

rar ile sıkıştırılmış şifreli dosya.rar dosyasını dosya olarak açar.

DİĞER YÖNTEMLER

  1. tar: Bu komut, birçok dosya veya klasörü bir arşiv dosyasında sıkıştırmak için kullanılır. Ayrıca, sıkıştırılmış bir arşiv dosyasını açmak için de kullanılabilir. Örneğin, tar -czvf dosya.tar.gz dosya1.txt dosya2.txt klasor1/ komutu, dosya1.txt, dosya2.txt ve klasor1 klasörünü dosya.tar.gz adlı bir arşiv dosyasında sıkıştırır. Aynı arşiv dosyasını açmak için ise tar -xzvf dosya.tar.gz komutu kullanılır.
  2. zip: Bu komut, dosyaları ZIP formatında sıkıştırmak ve açmak için kullanılır. Örneğin, zip dosya.zip dosya1.txt dosya2.txt klasor1/ komutu, dosya1.txt, dosya2.txt ve klasor1 klasörünü dosya.zip adlı bir ZIP dosyasında sıkıştırır. Aynı ZIP dosyasını açmak için ise unzip dosya.zip komutu kullanılır.
  3. gzip: Bu komut, tek bir dosyayı GZIP formatında sıkıştırmak ve açmak için kullanılır. Örneğin, gzip dosya.txt komutu, dosya.txt dosyasını dosya.txt.gz adlı bir GZIP dosyasında sıkıştırır. Aynı GZIP dosyasını açmak için ise gzip -d dosya.txt.gz komutu kullanılır.
  4. bzip2: Bu komut, tek bir dosyayı BZIP2 formatında sıkıştırmak ve açmak için kullanılır. Örneğin, bzip2 dosya.txt komutu, dosya.txt dosyasını dosya.txt.bz2 adlı bir BZIP2 dosyasında sıkıştırır. Aynı BZIP2 dosyasını açmak için ise bzip2 -d dosya.txt.bz2 komutu kullanılır.
  5. xz: Bu komut, tek bir dosyayı XZ formatında sıkıştırmak ve açmak için kullanılır. Örneğin, xz dosya.txt komutu, dosya.txt dosyasını dosya.txt.xz adlı bir XZ dosyasında sıkıştırır. Aynı XZ dosyasını açmak için ise xz -d dosya.txt.xz komutu kullanılır.

Bu komutlar, sıkıştırma ve açma işlemlerinin yanı sıra farklı seçeneklerle birlikte kullanılabilirler. Komutların tüm seçeneklerini incelemek için ilgili komutun man sayfasını (man komut_adı) veya yardım sayfasını (`komut_adı –help

You may also like

Yorum Yap

Bu web sitesi, deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Devamı