Windows CPU ve RAM kullanım miktarını detaylı nasıl görebilirim?

Yazan: admin
0 Yorum 2 dakika okuma süresi

Herkse selamlar,

Bu yazımda windows tarafında CPU ve RAM miktarlarını gösteren powershell betiği paylaşıyor olacağım.

Get-Process | Select-Object Name, CPU, WorkingSet

Bu komut, Get-Process cmdlet’ini kullanarak tüm çalışan işlemleri listeler. Daha sonra, Select-Object cmdlet’ini kullanarak yalnızca işlem adını, CPU kullanım yüzdesini ve çalışma setini (RAM kullanımını) gösterir.

Tabii, aşağıdaki Powershell komutu, CPU kullanımı en yüksek 5 işlemi listeler:

Get-Process | Sort-Object -Descending CPU | Select-Object -First 5 Name, CPU

Bu komut, Get-Process cmdlet’ini kullanarak çalışan tüm işlemleri listeler ve CPU kullanımına göre sıralar. Daha sonra, Select-Object cmdlet’ini kullanarak yalnızca en yüksek CPU kullanımına sahip ilk 5 işlemi seçer ve yalnızca adlarını ve CPU kullanım yüzdesini gösterir.

Aşağıdaki Powershell komutu, tüm işlemleri RAM kullanımına göre azalan sırada listeler:

Get-Process | Sort-Object -Property WorkingSet -Descending | Format-Table -AutoSize Name,WorkingSet

Bu komut, Get-Process cmdlet’ini kullanarak tüm çalışan işlemleri listeler. Daha sonra, Sort-Object cmdlet’ini kullanarak RAM kullanımına göre azalan sırada sıralar. Son olarak, Format-Table cmdlet’ini kullanarak yalnızca işlem adını ve çalışma setini (RAM kullanımını) gösterir. -AutoSize parametresi, verilerin ekranın boyutuna uyacak şekilde otomatik olarak ayarlanmasını sağlar.

Aşağıdaki Powershell komutu, tüm çalışan işlemlerin CPU kullanım yüzdesini, RAM kullanımını ve işlem başlatma zamanlarını listeler:

Get-Process | Select-Object Name, CPU, WorkingSet, StartTime

Bu komut, Get-Process cmdlet’ini kullanarak tüm çalışan işlemleri listeler. Daha sonra, Select-Object cmdlet’ini kullanarak yalnızca işlem adını, CPU kullanım yüzdesini, çalışma setini (RAM kullanımını) ve işlem başlatma zamanını gösterir.

Aşağıdaki Powershell komutu, belirli bir uygulamanın RAM kullanımını gösterir:

Get-Process -Name "uygulama_adı" | Select-Object Name, WorkingSet

Bu komut, Get-Process cmdlet’ini kullanarak belirli bir uygulamanın (yerine “uygulama_adı” yazılmalıdır) tüm işlemlerini listeler. Daha sonra, Select-Object cmdlet’ini kullanarak yalnızca işlem adını ve çalışma setini (RAM kullanımını) gösterir.

Aşağıdaki Powershell komutu, belirli bir uygulamanın CPU kullanımını gösterir:

Get-Process -Name "uygulama_adı" | Select-Object Name, CPU

Bu komut, Get-Process cmdlet’ini kullanarak belirli bir uygulamanın (yerine “uygulama_adı” yazılmalıdır) tüm işlemlerini listeler. Daha sonra, Select-Object cmdlet’ini kullanarak yalnızca işlem adını ve CPU kullanımını gösterir.

Umarım yararlı olmuştur 🙂

You may also like

Yorum Yap

Bu web sitesi, deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Devamı